administrator

Výsadba stromů VŠTE

Výsadba stromů v areálu VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční prostředky ve výši 148 000,- Kč pro účel realizace projektu s názvem „Výsadba stromů v areálu VŠTE“ ve veřejném grantovém řízení Stromy NADACE ČEZ. Dne 30.11.2021 bylo v areálu VŠTE vysázelo celkem 26 nových stromů z toho 10 ks sloupovitých …

Výsadba stromů VŠTE Pokračovat ve čtení »

Vývoj inovativní platformy Grill Zone

Vývoj inovativní platformy Grill Zone Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu, technologie, resp. služby prostřednictvím realizace projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s partnerskou VŠ.   Projekt je zaměřen na vytvoření autonomního, chytrého grilovacího stanoviště pro potřeby 21. století. Výsledky této činnosti povedou k zavádění inovace vyššího řádu. …

Vývoj inovativní platformy Grill Zone Pokračovat ve čtení »

Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech

Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech Předmětem poskytnutí služby je návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech. Podstatou tohoto algoritmu bude v datové řadě nalézt takovou oblast dat, která bude odpovídat počátečnímu zadání, definici, anomálie. Algoritmus bude spuštěn jako tzv. robot na serverové platformě a autonomně vyhledávat anomálie v datech zákazníků.   …

Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech Pokračovat ve čtení »

Aditivně vyráběné nožičky na židle

Aditivně vyráběné nožičky na židle Předmětem realizace projektu je konstrukční návrh nových inovativních řešení nožiček/návleků ve 4 variantách, které nejsou standardně na trhu běžně dostupné. Jejich řešení má za cíl zvýšit atraktivitu mezinárodně oceňované židle EDGE. Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti NOVAGUE, s.r.o. a Vysoké školy …

Aditivně vyráběné nožičky na židle Pokračovat ve čtení »

Návrh geopolymerního stavebního kompozitu

Návrh geopolymerního stavebního kompozitu Předmětem poskytnutí služby je návrh optimálního složení směsi pro přípravu geopolymerního stavebního kompozitu, v níž bude jako plnivo použit organický odpad ze zpracování révy vinné a ovoce – matoliny.     Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti GLOBEX – výzkum a vývoj, …

Návrh geopolymerního stavebního kompozitu Pokračovat ve čtení »

Využití polystyrenu při pyrolýze

Využití polystyrenu při pyrolýze Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu.     Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti TERMAX, s.r.o. a Vysoké školy technické a ekonomické …

Využití polystyrenu při pyrolýze Pokračovat ve čtení »

Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného

Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného Předmětem poskytnutí služby je návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného získaného z rafinace odpadních vod zatížených dusíkem, na hnojivo, respektive spektrum produktů ke specifickým hnojivářským účelům.   Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti BioAktiv CZ s.r.o. …

Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného Pokračovat ve čtení »

VŠTE – Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa

VŠTE – Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa V rámci Programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol získala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích dotaci ve výši 43 881 114,59 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na stavbu sdružených víceúčelových laboratoří. Dokončení stavby je plánováno v srpnu 2023

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk  Projekt v oblasti 3D tisku ve spolupráci s žadatelem Scoolpt, s.r.o. a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, který podpořil v rámci Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeský kraj. Hlavním přínosem je výstup služby, tj. závěrečné vyhodnocení z provedeného testování a návrh optimálního materiálu pro 3D stavební tisk. Dále pak přístup …

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk Pokračovat ve čtení »