Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech

Předmětem poskytnutí služby je návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech. Podstatou tohoto algoritmu bude v datové řadě nalézt takovou oblast dat, která bude odpovídat počátečnímu zadání, definici, anomálie. Algoritmus bude spuštěn jako tzv. robot na serverové platformě a autonomně vyhledávat anomálie v datech zákazníků.


Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti GLOBEX – výzkum a vývoj, spol. s.r.o. a Univerzitou Hradec Králové.


Projekt je řešen jako jedno etapový za celkovou částku: 490 000,- Kč s DPH.