Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk 

Projekt v oblasti 3D tisku ve spolupráci s žadatelem Scoolpt, s.r.o. a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, který podpořil v rámci Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeský kraj.


Hlavním přínosem je výstup služby, tj. závěrečné vyhodnocení z provedeného testování a návrh optimálního materiálu pro 3D stavební tisk. Dále pak přístup k know-how VŠTE. Neopomenutým benefitem je i spolupráce výzkumné instituce a aplikačního partnera ověřená na konkrétním projektu.


Projekt je řešen jako jedno etapový za celkovou částku: 193 600,- Kč s DPH.