Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného

Předmětem poskytnutí služby je návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného získaného z rafinace odpadních vod zatížených dusíkem, na hnojivo, respektive spektrum produktů ke specifickým hnojivářským účelům.

 

Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti BioAktiv CZ s.r.o. a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

 

Projekt je řešen jako jedno etapový za celkovou částku: 397 000,- Kč bez DPH.