Projekty

VŠTE – Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa

VŠTE – Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa V rámci Programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol získala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích dotaci ve výši 43 881 114,59 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na stavbu sdružených víceúčelových laboratoří. Dokončení stavby je plánováno v srpnu 2023

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk  Projekt v oblasti 3D tisku ve spolupráci s žadatelem Scoolpt, s.r.o. a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, který podpořil v rámci Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeský kraj. Hlavním přínosem je výstup služby, tj. závěrečné vyhodnocení z provedeného testování a návrh optimálního materiálu pro 3D stavební tisk. Dále pak přístup …

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk Pokračovat ve čtení »