Projekty

Provedení zátěžových zkoušek závěsných háků různých rozměrů

Provedení zátěžových zkoušek závěsných háků různých rozměrů a tvarů Výstupem projektu budou přehledové tabulky a grafy s hodnotami maximální nosnosti závěsných háků podle dohodnuté specifikace, které budou zpracovány do formy závěrečné zprávy, včetně protokolu z provedení zátěžových zkoušek.   Od: 1. 12. 2022 Do: 30. 1. 2023   Celková výše nákladů projektu činila 120 000,00 ,- Kč …

Provedení zátěžových zkoušek závěsných háků různých rozměrů Pokračovat ve čtení »

Využití tetra paku při pyrolýze

Využití tetra paku při pyrolýze Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků – provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.     Od: 1. 9. 2022 Do: 30. 11. 2022     Celková výše nákladů projektu …

Využití tetra paku při pyrolýze Pokračovat ve čtení »

Prototyp bioreaktoru k výrobě organického substrátu jako prostředku ke zlepšení vodního managementu půd

Prototyp bioreaktoru k výrobě organického substrátu jako prostředku ke zlepšení vodního managementu půd Cílem projektu je vývoj prototypu bioreaktoru, k výrobě organického substrátu, jako prostředku ke zlepšení vodního managementu půd. Projekt reaguje na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby.   Realizace projektu probíhala v období:   Od: 1. …

Prototyp bioreaktoru k výrobě organického substrátu jako prostředku ke zlepšení vodního managementu půd Pokračovat ve čtení »

Výsadba stromů VŠTE

Výsadba stromů v areálu VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční prostředky ve výši 148 000,- Kč pro účel realizace projektu s názvem „Výsadba stromů v areálu VŠTE“ ve veřejném grantovém řízení Stromy NADACE ČEZ. Dne 30.11.2021 bylo v areálu VŠTE vysázelo celkem 26 nových stromů z toho 10 ks sloupovitých …

Výsadba stromů VŠTE Pokračovat ve čtení »

Vývoj inovativní platformy Grill Zone

Vývoj inovativní platformy Grill Zone Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu, technologie, resp. služby prostřednictvím realizace projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s partnerskou VŠ.   Projekt je zaměřen na vytvoření autonomního, chytrého grilovacího stanoviště pro potřeby 21. století. Výsledky této činnosti povedou k zavádění inovace vyššího řádu. …

Vývoj inovativní platformy Grill Zone Pokračovat ve čtení »

Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech

Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech Předmětem poskytnutí služby je návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech. Podstatou tohoto algoritmu bude v datové řadě nalézt takovou oblast dat, která bude odpovídat počátečnímu zadání, definici, anomálie. Algoritmus bude spuštěn jako tzv. robot na serverové platformě a autonomně vyhledávat anomálie v datech zákazníků.   …

Návrh algoritmu pro detekci anomálií v energetických datech Pokračovat ve čtení »

Aditivně vyráběné nožičky na židle

Aditivně vyráběné nožičky na židle Předmětem realizace projektu je konstrukční návrh nových inovativních řešení nožiček/návleků ve 4 variantách, které nejsou standardně na trhu běžně dostupné. Jejich řešení má za cíl zvýšit atraktivitu mezinárodně oceňované židle EDGE. Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti NOVAGUE, s.r.o. a Vysoké školy …

Aditivně vyráběné nožičky na židle Pokračovat ve čtení »

Návrh geopolymerního stavebního kompozitu

Návrh geopolymerního stavebního kompozitu Předmětem poskytnutí služby je návrh optimálního složení směsi pro přípravu geopolymerního stavebního kompozitu, v níž bude jako plnivo použit organický odpad ze zpracování révy vinné a ovoce – matoliny.     Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti GLOBEX – výzkum a vývoj, …

Návrh geopolymerního stavebního kompozitu Pokračovat ve čtení »

Využití polystyrenu při pyrolýze

Využití polystyrenu při pyrolýze Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu.     Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti TERMAX, s.r.o. a Vysoké školy technické a ekonomické …

Využití polystyrenu při pyrolýze Pokračovat ve čtení »

Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného

Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného Předmětem poskytnutí služby je návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného získaného z rafinace odpadních vod zatížených dusíkem, na hnojivo, respektive spektrum produktů ke specifickým hnojivářským účelům.   Výzva Inovační vouchery – VI. výzva Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci společnosti BioAktiv CZ s.r.o. …

Návrh vhodné metody k rafinaci suspenzního dusičnanu amonného Pokračovat ve čtení »