Využití tetra paku při pyrolýze

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků – provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

 

 

Od: 1. 9. 2022

Do: 30. 11. 2022

 

 

Celková výše nákladů projektu činila 490 000,00 ,- Kč bez DPH.