Provedení zátěžových zkoušek závěsných háků různých rozměrů a tvarů

Výstupem projektu budou přehledové tabulky a grafy s hodnotami maximální nosnosti závěsných háků podle dohodnuté specifikace, které budou zpracovány do formy závěrečné zprávy, včetně protokolu z provedení zátěžových zkoušek.

 

Od: 1. 12. 2022

Do: 30. 1. 2023

 

Celková výše nákladů projektu činila 120 000,00 ,- Kč bez DPH.