Prototyp bioreaktoru k výrobě organického substrátu jako prostředku ke zlepšení vodního managementu půd

Cílem projektu je vývoj prototypu bioreaktoru, k výrobě organického substrátu, jako prostředku ke zlepšení vodního managementu půd. Projekt reaguje na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby.

 

Realizace projektu probíhala v období:

 

Od: 1. 9. 2022

Do: 25. 1. 2023

 

Celková výše nákladů projektu činila 498 000,- Kč bez DPH.